Рефераты кримінальний процес

Правоосвіта і правозахист: якість роботи юридичної клініки «Захист» ННІ №1 НАВС. Від інших осіб, які беруть участь в справі, сторони відрізняються тим, що процес ведеться від їх імені в захист їх суб'єктивних прав і інтересів, на сторони поширюються в повній мірі законна. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «Кримінальний процес України» Укладач: проф. Шибіко В.П. Кримінальний процес як навчальна дисципліна – це дисципліна, яку вивчають у вищих навчальних закладах юридичного профілю, предметом якої є кримінально-процесуальне законодавство. Уголовный процесс: Доказывание в уголовном процессе, Кримінальний процес України, Уголовный процесс Р. Беларусь, Уголовный процесс Р. Казахстан, Уголовный процесс России. Кримінальний процес як навчальна дисципліна та її зв'язок з іншими галузями права. 3.1. Зв'язок кримінального процесу із законодавством про судоустрій, прокурорський нагляд, адвокатури. Просмотреть все Кримінальний процес України >> Владыкина Татьяна Анатольевна. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, РАССМАТРИВАЕМЫМ СУДОМ C УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ. Лук’янчиков Є. Д. Кримінальний процес за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (загальна частина): курс лекцій / Є. Д. Лук’янчиков, М. А. Погорецький. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 25-26. 3. Кримінально-процесуальний Кодекс України. - Доказывание в уголовном процессе - Кримінальний процес України - Уголовный процесс Р. Беларусь - Уголовный процесс.